ZTbJ[Vl

xXgW 3/18
Rz 0|1
q~ 3|2 k
Rz 1P4|1K5
LY 0|4 “
Ďqk 1|0
1|2 Rw|
] 1P4|1K3 ʖ
˓ 4|1 w
X 3/19 3/19 3/20
1            
    1      
q~ 0          
     RzZ/15:00   “ 3
0        
    “ 2e    
“ 7          
LX^WA/13:00 “
Ďqk 0          
    Rw| 3    
Rw| 3        
     LX^WA/15:00   Rw| 2
] 0          
    ˓ 1      
˓ 1      
1-2 ˓

ZTbJ[Being